The Rule of Law and Anti–Corruption Reforms in Ukraine

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by
3 Views
Tack för att du har tittat på seminariet!
Och för att du fyller i denna utvärdering, dina åsikter hjälper oss att utvecklas: https://sv.surveymonkey.com/r/J2N9VCQ

In English:
The Rule of law is about ensuring that the state’s law enforcement institutions function, and about promoting good relations between state and individual by ensuring that the rule of law principles permeate all state institutions, not just the police, prosecutors, courts and prisons. The rule of law principle includes that all people should be treated equally before the law and have equal access to public institutions.

Since 2014, a reforming process has been underway in Ukraine, focusing in particular on anti-corruption initiatives.

Sweden is one of the actors that continue to support democratic developments in Ukraine and non-state actors who fight against corruption. Ukrainian civil society demands continued reform work in the country; and they claim that corruption is one of the biggest reasons for slow change.

What does the development of the rule of law in Ukraine look like? What reforms have been made since 2019 and have they been successful? How can Sweden become more active in that process and what have we already done?

Speakers:
– Tetiana Shevchuk international cooperation coordinator, representative of the Ukranian Anti-Corruption Centre
– Maria Nilsson, Swedish politician and Member of the Parliament for the Liberal Party,
– Lars Thomsson, member of the Parlament for the Centre Party and the Swedish delegation to the OSCE
– Khrystyna Parandii, Political Officer, Embassy of Sweden in Ukraine

Moderator: Tobias Ljungvall, Östgruppen – Swedish Initiative for Democracy and Human Rights.
Language: English

In Swedish:
Rättsstatsuppbyggnad handlar om att se till att statens rättsvårdande institutioner fungerar, och om att främja goda relationer mellan stat och individ genom att se till att de rättsstatliga principerna genomsyrar alla statens institutioner, inte bara polis, åklagare, domstolar och kriminalvård. De rättsstatliga principerna går bland annat ut på att alla människor ska behandlas lika inför lagen och ha samma tillgång till offentliga institutioner.

Sedan 2014 pågår i Ukraina en reformprocess som särskilt fokuserar på antikorruptionssatsningar. Sverige är en av de aktörer som stödja en demokratisk utveckling och ickestatliga aktörer som bekämpar korruption i Ukraina. Det ukrainska civilsamhället kräver fortsatt reformarbete i landet och de hävdar att korruption är en av de största anledningarna till långsam förändringstakt.

Hur ser rättstatutvecklingen ut i Ukraina? Vilka reformer har gjorts sedan 2019 och har de varit framgångsrika? Hur kan Sverige bli mer aktiv i den processen och vad har vi redan gjort?
I samtalet medverkar:
Tetijana Sjevtjuk, koordinator för internationellt samarbete, ”Center mot korruption” (Ukraina)
Khrystyna Parandii, Political Officer Svenska Ambassaden i Ukraina
Lars Thomsson, riksdagsledamot (C), ledamot i OSSE delegationen
Maria Nilsson, riksdagsledamot (L)

Moderator: Tobias Ljungvall, Östgruppen
Språk: Engelska

Om Östgruppen
Tänk dig att bli förföljd och riskera fängelse för att du har en annan politisk åsikt än den styrande regeringen. Föreställ dig ett samhällsklimat där du inte har rätt att vara med och påverka utvecklingen i ditt eget hemland. Så ser det tyvärr ut i flera länder i Östeuropa. Men trots hot och trakasserier finns det människor som arbetar för en demokratisk utveckling. Östgruppen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar för att stödja dessa modiga människor. Vi samarbetar med organisationer i regionen och arbetar med informationsspridning samt opinionsbildning i Sverige. Läs mer på http://www.ostgruppen.se/om-ostgruppen/


Hemsida http://www.ostgruppen.se/
Facebook https://www.facebook.com/Ostgruppen/
Twitter https://twitter.com/Ostgruppen
Instagram https://www.instagram.com/ostgruppen/
Category
GOTLAND
Commenting disabled.